ปลุก ‘ศรีบอยา’ เป็นเกาะแห่งการอ่าน

“พวกเราไปเจอเด็กผู้หญิงสองคนในวัยเรียนกำลังกรีดยาง เลยเอาหนังสือนิทานที่ส่งเสริมการอ่านไปให้ เขาดีใจมากที่ได้เห็นหนังสือเหล่านี้ มันมีคุณค่าทางจิตใจ” หนึ่งในคำบอกเล่าของ ฮาริส มาศชาย หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนโครงการเกาะแห่งการอ่าน เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจ ที่ ณ วันนี้ ‘การอ่าน’ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในลมหายใจของลูกหลานชาวประมงบนเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

“เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” ฮารีสบอกว่ากล่าวเช่นนั้นได้จริงๆ ในเรื่องของการขับเคลื่อนการอ่านใน จ.กระบี่ จุดเริ่มต้นของเกาะแห่งการอ่านมาจากกลุ่มคนเล็กๆ เพียงไม่กี่คน ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ธรรมดาๆ ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเกิดจากแกนนำที่สร้างกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยนำเรื่องศิลปวัฒนธรรม และการอ่านไปสร้างกระบวนการ จนระเบิดพลังจากกลุ่มเล็กๆ ไปยังระดับจังหวัด ระดับกระทรวงฯ และเกิดนโยบายด้านการอ่าน ฮาริส ขยายความต่อไปว่า แนวคิดเริ่มแรกมาจากกลุ่มละครมาหยา โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ทำเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ ใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมและการอ่านเข้ามาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จนกลายเป็น 1 ใน 12 วาระ กระบี่เมืองสร้างสรรค์และเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งไปตอบโจทย์วาระของจังหวัดถึง 4 ประการ คือ 1.เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 2. กระบี่ ความหลากหลายที่ล้ำค่า 3. มั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข 4. เด็กกระบี่ดี มีอนาคต และปัจจุบันนี้ ปาล์ม – ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการเกาะแห่งการอ่าน ได้เข้ามาขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth